بایگانی برچسب برای: مکمل الکارنیتین

الکارنیتین چیست؟تاثییر الکارنیتین L-carnitine در چربیسوزی و بدنسازی

/
الکارنیتین چیست؟ الکارنیتین یک ماده مغذی و یک مکمل رژیمی است که با…